LampaO?wietlenie jest integralnym
i dominuj?cym elementem ka?dego domu.
?wiat?o rodzi nastrj i pot?guje emocje. Mo?e uwypukli? pi?kno lub zatuszowa? niedostatki. ?wiat?o przes?czone przez odpowiednio zabarwione szk?o stanowi oryginalne dope?nienie wystroju ka?dego wn?trza. W ciep?ym, aksamitnym ?wietle witra?y nawet dotychczas bezosobowy, zimny pokj staje si? ciep?y i przytulny.
Witra? w oknie lub drzwiach, dobrany aba?ur czy stylowy ?wiecznik raz mo?e by? dominuj?cym elementem, raz niezobowi?zuj?cym, lecz pi?knym drobiazgiem w ka?dym wn?trzu.

Nie zajmuj? si? produkcj? masow?. Realizuj? zamwienia indywidualne, uwzgl?dniaj?c oczekiwania, upodobania i potrzeby ka?dego klienta. Wsplnie uzgadniamy kolorystyk?, kszta?t, wzr i wielko?? witra?u, ktry sprawi, ?e dom Pa?stwa stanie si? niepowtarzalny, przytulny i pe?en pi?knych barw.

Realizuj? projekty w r?nych technikach - pocz?wszy od tradycyjnego ??czenia szk?a profilami o?owianymi, poprzez technik? Tiffany'ego, czyli ??czenie kawa?kw szk?a ta?m? miedzian?, do witra?y klejonych silikonem. W zale?no?ci od potrzeb, oferuj? r?ne sposoby monta?u: w ramach drewnianych, pakietach szyb zespolonych, przy zastosowaniu profili metalowych b?d? listew drewnianych.

Moja Pracownia oferuje Pa?stwu:

  • renowacja i rekonstrukcja witra?y
  • o?wietlenie: lampy, lampiony, ?wieczniki
  • przeszklenia okienne i drzwiowe
  • witra?e do szafek meblowych
 
© 2011 e-studio